دوشنبه 13 آبان1387

الگوی شلوار

امروز الگوی شلوار گذاشتم. بهار خوانوم درخواست الگوی پیرهن مردونه رو کرده که ب محض آماده کردن براتون می زارم. اگه دستورالعمل دوخت شلوار ویا هر لباس دیگه رو هم خواستید براتون می زارم.

http://www.4shared.com/file/69441762/69bb9dbd/trousers.html?dirPwdVerified=3bc24a4c

 

نوشته شده توسط پریسا در 11:0 |  لینک ثابت   •