کیف تکه دوزی شده

كيف تكه دوزي شده

شما نياز داريد به:

1-    پارچه رويي كيف: 13.5 اينچ در  54 اينچ يا 45 اينچ عرض

2-    پارچه دسته: 13.5 اينچ در  54 اينچ يا 45 اينچ عرض

3-    پارچه جير مصنوعي براي گل تكه دوزي شده 8.5 اينچ در 7.5 اينچ

4-    آستر: 13.5 اينچ در  54 اينچ يا 45 اينچ عرض

5-    لايه: 18 اينچ در  36 اينچ يا 45 اينچ عرض

6-    15 عدد مرواريد يا مهره هاي 4 ميلي متري

7-     مقواي نازك 8 در 3 اينچ

 

پارچه پيشنهادي: پارچه هاي دكوري، پارچه ابريشمي گل برجسته، پارچه پرده اي، پارچه كتاني راه راه و زبر، ابريشم و پشم گلدوزي شده،

براي دسته: جير مصنوعي

دستورالعمل:

1-    تكه شماره 3 و 4 را آاماده كنيد، آنرا برش بزنيد و همه نشانه هاي الگو را روي پارچه پياده كنيد.

2-    تكه شماره 3 را روي قسمت جلو بدوزيد.

Slide1.JPG

3-    تكه شماره چهار را به آن بدوزيد و گلبرگ را روي آن سنجاق كنيد.

Slide2.JPG

Slide3.JPG

۴-    مهره ها را به مركز گلبرگ بدوزيد.

Slide4.JPG

5-    لايه را به قسمت پشت تمام پارچه ها سنجاق کنید.  حتي لبه ها را در نظر بگيريد و در جهت خط درز بدوزيد.

Slide5.JPG

6-    براي باز كردن دسته ها، پس از برش جاي دست، لبه بالايي هر دسته را در جهت خط برش بدوزيد.

Slide6.JPG

7-    لبه بالايي را به سمت داخل تا زده و اتو بكشيد.

Slide7.JPG

8-    قسمت جلو و پشت را به قسمت پاييني لبه هاي لايه دار بدوزيد. لبه ها را به سمت دسته ها اتو كنيد.

Slide8.JPG

9-    از روي پارچه قسمت لبه را بدوزيد.

Slide9.JPG

10-حال دسته ديگر را روي دسته اي كه با قسمت زير پارچه وصل شده قرار دهيد و در جهت جاي دست بدوزيد و حاشيه را ببريد.

Slide10.JPG

11-قسمت روي پارچه دسته را به سمت داخل ببريد و لبه هاي جاي دست را بدوزيد.

Slide11.JPG

12-قسمت هاي جلو و پشت دسته را روي هم بگذاريد و آنرا در حالي كه دسته ها روي هم قرار گرفته اند بدوزيد.

Slide12.JPG

13-قسمت هاي جلو و پشت را روي هم بگذاريد و پهلو را بدوزید. سپس لبه هاي بالايي را بدوزيد.

Slide13.JPG

14- لبه پاييني كيف را بدوزيد.

Slide14.JPG

15- گوشه پاييني جلو و پشت را در جهت درز پهلو باز كنيد ، و بين دو دايره را بدوزيد.

Slide15.JPG

16- قسمت جلو و پشت آستر را از پهلو ها بدوزيد و در پايين از دو طرف تا نصف بدوزيد.

Slide16.JPG

17- گوشه پاييني جلو و پشت را در جهت درز پهلو باز كنيد ، و بين دو دايره را بدوزيد.

Slide17.JPG

18-مقواي نازك را در داخل كيف بگذاريد.

Slide18.JPG

19- آستري را به رو بر گردانيد و به لبه پاييني كيف بدوزيد.

Slide19.JPG

20-كار شما به پايان رسيد.

Irannianpattern

 

[ چهارشنبه ۱۳ شهریور۱۳۸۷ ] [ 12:49 ] [ پریسا ]
[ ]