یکشنبه 11 فروردین1392

طرز کشیدن الگوی یقه ایستاده

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 12:6 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 18 فروردین1392

رسم الگوی آستین کلوش


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 11:9 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 18 فروردین1392

دامن هشت ترك


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 10:1 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 11 مهر1391

جيب مخفيادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 10:47 |  لینک ثابت   • 

شنبه 13 اسفند1390

طرز كشيدن يقه آمريكاييادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 10:11 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 24 مهر1390

طرز كشيدن الگوي يك نوع مانتوي 2دگمه (قسمت جلو)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 12:6 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 3 مهر1390

الگوی یک نوع مایوی ساده برگرفته از الگویه اولیه


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 9:19 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 13 شهریور1390

طرز کشیدن الگوی اولیه مایو

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 9:7 |  لینک ثابت   • 

شنبه 11 اردیبهشت1389

الگوي جلوي يك نوع مانتو
ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 13:1 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 22 فروردین1389

الگوی آستین سادهادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 8:31 |  لینک ثابت   • 

شنبه 21 فروردین1389

الگوی شلوار (قسمت پشت)ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 10:59 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 18 اسفند1388

الگوي شلوار (قسمت جلو)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 15:17 |  لینک ثابت   • 

شنبه 25 مهر1388

انتقال پنس ها (به يقه) 10


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 14:9 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 7 مهر1388

الگوي مانتو


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 14:54 |  لینک ثابت   • 

شنبه 21 شهریور1388

یقه شل بلند با آستین سر خود

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 9:32 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 15 مرداد1388

مدل درخواستی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 14:44 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 2 تیر1388

الگوی یقه آرشال


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 10:52 |  لینک ثابت   • 

شنبه 2 خرداد1388

Free photo hosting by PicturesHot.net
ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 13:28 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 2 اردیبهشت1388

انتقال پنس ها (به يقه) 9

image_1.jpg (image)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 14:20 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 16 فروردین1388

روش كشيدن الگوي دامن 6 ترك


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 8:52 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 10 فروردین1388

انتقال پنس ها 7

01-29-0.JPG
ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 9:53 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 19 اسفند1387

مدل درخواستي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 15:18 |  لینک ثابت   • 

شنبه 17 اسفند1387

انتقال پنس ها 6 الگوی یقه شل

01-34-a0.JPG
ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 16:1 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 12 اسفند1387

انتقال پنس ها 5

01-41-a.JPG
ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 10:37 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 11 اسفند1387

الگوی مانتو

iranianpattern.JPG


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 15:58 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 7 اسفند1387

انتقال پنس ها 4

 01-25-a0.bmp
ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 15:24 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 5 اسفند1387

انتقال پنس ها 3

01-22-b.7.JPG
ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 16:3 |  لینک ثابت   • 

شنبه 26 بهمن1387

انتقال پنس ها 2

در اینجا به انتقال پنس روی سر شانه می پردازیم.

01-19-b0.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریسا در 11:14 |  لینک ثابت   •