آمار } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت

طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي خودتان


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 6 مهر1393ساعت 12:3 توسط پریسا|

نوشته شده در چهارشنبه 2 مهر1393ساعت 11:26 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 18 فروردین1392ساعت 11:9 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 18 فروردین1392ساعت 10:1 توسط پریسا|

 


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 11 فروردین1392ساعت 12:6 توسط پریسا|ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 11 مهر1391ساعت 10:47 توسط پریسا|ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 13 اسفند1390ساعت 10:11 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 24 مهر1390ساعت 12:6 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 3 مهر1390ساعت 9:19 توسط پریسا|

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 13 شهریور1390ساعت 9:7 توسط پریسا|
ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 11 اردیبهشت1389ساعت 13:1 توسط پریسا|ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 22 فروردین1389ساعت 8:31 توسط پریسا|ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 21 فروردین1389ساعت 10:59 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 18 اسفند1388ساعت 15:17 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 25 مهر1388ساعت 14:9 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 7 مهر1388ساعت 14:54 توسط پریسا|

 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 21 شهریور1388ساعت 9:32 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه 15 مرداد1388ساعت 14:44 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 2 تیر1388ساعت 10:52 توسط پریسا|

Free photo hosting by PicturesHot.net
ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 2 خرداد1388ساعت 13:28 توسط پریسا|

image_1.jpg (image)


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 2 اردیبهشت1388ساعت 14:20 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 16 فروردین1388ساعت 8:52 توسط پریسا|

01-29-0.JPG
ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 10 فروردین1388ساعت 9:53 توسط پریسا|


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 19 اسفند1387ساعت 15:18 توسط پریسا|

01-34-a0.JPG
ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 17 اسفند1387ساعت 16:1 توسط پریسا|

01-41-a.JPG
ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 12 اسفند1387ساعت 10:37 توسط پریسا|

iranianpattern.JPG


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه 11 اسفند1387ساعت 15:58 توسط پریسا|

 01-25-a0.bmp
ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 7 اسفند1387ساعت 15:24 توسط پریسا|

01-22-b.7.JPG
ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 5 اسفند1387ساعت 16:3 توسط پریسا|

در اینجا به انتقال پنس روی سر شانه می پردازیم.

01-19-b0.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 26 بهمن1387ساعت 11:14 توسط پریسا|


آخرين مطالب
» الگوي يك نوع پيراهن مجلسي
» الگوي بيكيني مثلثي
» من برگشتم
» با سلام دوباره
» با سفيد بدرخشيد
» رسم الگوی آستین کلوش
» دامن هشت ترك
» طرز کشیدن الگوی یقه ایستاده
» سال نو شما مبارك
» خدا حافظ دوستان
Design By : Pars Skin